Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting
Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting
Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting
Innovative policies for improving citizens’ health and wellbeing addressing indoor and outdoor lighting

ENLIGHTENme uuring - kodanikuteaduslik lähenemine

Igaüks saab teaduses osaleda. Praegusel ajal muutub üha olulisemaks avalikkuse osalemine teadusuuringutes. See aitab meil paremini mõista teadust ja selle kasu ühiskonnale. Projekti ENLIGHTENme kaudu saab igaüks aidata kaasa teadusuuringutele, mis uurivad valgustuse mõju kodanike tervisele ja heaolule.


Palun lugege veidi lähemalt ENLIGHTENme projekti ja uuringu taustast, klõpsates +:

 • Miks ENLIGHTENme sellist uuringut läbi viib?

  Linnastumise peamine, kuid suuresti alahinnatud kõrvalmõju on inimeste üha suurenev öine kokkupuude elektrivalgusega. Lisaks avalikule välisvalgustusele ja tugevalt linnastunud alade kunstlikule taevahelendusele puutuvad inimesed valgusega üha enam kokku ka üksikisiku tasandil, näiteks koduvalgustuse ning arvutite, nutitelefonide jm valgust kiirgavate ekraanide kaudu. Praeguseks leitud teaduslikud tõendid viitavad sellele, et sobimatu ja häiriv valgusega kokkupuude öösel või liiga vähene kokkupuude päeval võib mõjutada inimese bioloogilisi harjumusi. See omakorda võib avaldada märkimisväärset mõju tervisele ja heaolule ning mängida oma rolli isegi levinud krooniliste haiguste esinemises. Üle 65-aastased täiskasvanud tunduvad olevat sellisele mõjule eriti vastuvõtlikud.

  Peale selle kujundab valgus linnaruumi ja ühiskondlikku elu nii kodus kui ka avalikus ruumis, mõjutades seeläbi inimeste käitumist, tuju, turvatunnet ja sotsiaalseid suhteid. Valgustus võib suurendada inimeste usaldust linna ja kaaskodanike vastu, julgustada inimesi linna jääma ja üksteisega suhtlema, aga edendada ka rühmaviisilisi sotsiaalseid tegevusi linnaruumis.

  Lisaks mõjutab valgustus ebaloomulikult palju eakate inimeste elu, nt juurdepääsu avalikule ruumile ja kodanikuühiskonnas osalemist, ning mõju avaldab ka nende siseruumide kvaliteet, kus eakad veedavad rohkem aega kui nooremad täiskasvanud.

  Kuigi üldsuse teadlikkus valgusega seotud tervise- ja heaoluprobleemidest on paranemas, keskenduvad valgustuspoliitikad ja investeerimisstrateegiad endiselt kuludele, energiatõhususele, ohutusele või linna kuvandile. Puudub arusaam, kuidas võib sotsiaalne ebavõrdsus mõjutada linnavalgustuse mõju tervisele.

  Sel põhjusel on projekti ENLIGHTENme eesmärk koguda tõendeid välis- ja sisevalgustuse mõju kohta inimeste tervisele ja heaolule. Selleks töötatakse välja ja katsetatakse uuenduslikke lahendusi ja poliitikaid, mis aitavad võidelda ka tervisealase ebavõrdsusega Euroopa linnades. Eelkõige viib ENLIGHTENme läbi detailse uuringu tervise, heaolu, valgustuse ja sotsiaalmajanduslike tegurite vaheliste seoste kohta kolmes katselinnas (Amsterdamis, Bolognas ja Tartus), kus sihtpiirkond valitakse kunstliku valgusega kokkupuute alusel ja nii, et see kokkupuude peegeldaks sotsiaalset ebavõrdsust.

Üksikasjalikku ülevaadet uuringust ja tegevuse käigust saate lugeda allpool, klõpsates +:

 • Uuringu üksikasjad ja ajakava

  ENLIGHTENme uuring kestab 2022. aasta septembrist kuni 2024. aasta märtsini.

  September 2022 – november 2022: registreerumisperiood

  Nende kuude jooksul leiate tõenäoliselt Tartus, Annelinna piirkonnas läbiviidava uuringu kohta lisateavet reklaamlehtede, plakatite ja suuliste tutvustuste kaudu.

  Olete oodatud end uuringusse kirja panema, kui vastate mõnedele kriteeriumitele. Et uuringusse registreeruda, saatke e-kiri aadressile toomas.haller@ut.ee või helistage numbril 737 4041. Nimetatud kriteeriumid on:

  • te elate Tartus, Annelinna piirkonnas;
  • olete 65-aastane või vanem;
  • räägite eesti, inglise või vene keelt.

  Kõik registreerunud osalejad jagatakse seejärel juhuslikult kahte rühma: sekkumisrühm ja kontrollrühm. Sekkumisrühma liikmed saavad spetsiaalse valgusti, mis asetatakse üheks aastaks nende koju, samas kui kontrollrühma liikmed valgustit ei saa. Mõlema rühma liikmed peavad seejärel läbima allpool kirjeldatud hindamise, mis toimub kaks korda: uuringu alguses (jaanuar 2023) ja lõpus (märts 2024).

  2023. aasta jaanuari algus: uuringu juhised

  Kui olete ametlikult uuringusse registreerunud, annab uuringu läbiviija teile üksikasjalikud juhised uuringu käigu kohta. Ta räägib läbi kõik uuringu etapid ning annab juhised, kuidas ja millal uuringu materjale kasutada. Samuti julgustatakse teid selle kohtumise ajal esitama mis tahes küsimusi, mis teil võivad tekkida. Kohtumise lõpus saate kätte uuringu materjalid, mille võtate koju kaasa. Nende hulgas on ka kõigi kohtumisel suuliselt edastatud juhiste kirjalik, väljaprinditud versioon. Teave kohtumise kellaaja, kuupäeva ja asukoha kohta esitatakse uuringukutses või lisatakse sellele lehele kohe, kui see on kokku lepitud.

  2023. aasta jaanuari keskpaik: esimene hindamine
  Esimene hindamine kestab kaks nädalat ja algab märtsis 2023]. Nende kahe nädala jooksul täidate mitu ülesannet. Nende hulka kuuluvad:

  • ühe heaolu- ja terviseküsimustiku täitmine (hinnanguline aeg: 20-30 minutit);
  • lühikeste igapäevaste küsimustike täitmine neljateistkümne päeva jooksul oma igapäevaste tegevuste (söömine, magamine, väljas käimine) kohta;
  • süljeproovide võtmine teatud bioloogiliste näitajate, nt melatoniini taseme määramiseks ja DNA kogumiseks või käevõru (randmel kantava aktigraafi) ja prossi kandmine neljateistkümne päeva jooksul, et salvestada kokkupuuted sise- ja välisvalgustusega.

  Saate hõlpsasti kõiki ülesandeid kodus ise täita. Juhised saite esialgsel kohtumisel. Vajadusel leiate üksikasjad ja täpsed juhised siit: [lisada osaleja juhiste dokument] Kahe nädala möödudes esitate kõik kogutud materjalid.

  Veebruar 2023 – veebruar 2024: sekkumisperiood Sekkumisperioodil jagame osalejad kahte rühma: ühele rühmale (sekkumisrühmale) antakse sisevalgusti, teisele, võrdlusrühmale sisevalgustit ei anta. Sekkumisperioodi alguses antakse sisevalgustiga osalejatele teavet, kuidas lampi paigaldada ja kasutada. Sisevalgustita osalejatel palutakse oma kodu valgustust mitte muuta. Lisaks sellele muudetakse Annelinnas välisvalgustust. Need muudatused sise- ja välisvalgustuses tehakse üheks aastaks. Selle aja jooksul peavad osalejad täitma ainult ühe heaolu- ja terviseküsitluse, mis täidetakse kuue kuu möödudes.

  Märts 2024: teine hindamine Enne teist hindamist kutsutakse kõik osalejad taas rühmakoosolekule. Selle kohtumise eesmärk on tuletada osalejatele meelde hindamise juhised ja anda neile kätte uuringu materjalid.

  Teine hindamine sarnaneb esimesega. Ülevaade ülesannetest on järgmine:

  • ühe heaolu- ja terviseküsimustiku täitmine (hinnanguline aeg: 20-30 minutit)
  • lühikeste igapäevaste küsimustike täitmine neljateistkümne päeva jooksul oma igapäevaste tegevuste (söömine, magamine, väljas käimine) kohta;
  • seitsme süljeproovi võtmine ühe õhtu jooksul sagedusega üks proov tunnis, alustades viis tundi enne tavapärast magamaminekuaega. Süljeproove võetakse melatoniini kogumiseks;
  • käevõru (randmel kantava aktigraafi) ja prossi kandmine neljateistkümne päeva jooksul, et salvestada kokkupuuted sise- ja välisvalgusega.

  Kahe nädala möödudes annab osaleja uuringu materjalid jälle tagasi.

  Pärast uuringut

  Pärast teist hindamist on uuring lõppenud. Osalejad saavad huvi korral end registreerida, kui nad soovivad saada oma hindamiste tulemusi.

FAQs – Korduma kippuvad küsimused

Vastused korduma kippuvatele küsimustele annavad teile veelgi üksikasjalikuma ülevaate uuringust:

 • Mida tehakse minu DNA prooviga?

  Teie DNA proov genotüpiseeritakse, mis tähendab, et määratakse Teie geneetilised markerid. Teie isikuandmete konfidentsiaalsus on tagatud. Tulemusi kasutatakse vaid teadustööös ning teadlastel, kes Teie andmetega töötavad, ei ole juurdepääsu Teie isikuandmetele.

 • Kuidas ma võtan süljeproovi?

  Teile antakse proovide kogumiseks plastikust proovikogumise anumad ning juhised. Protsess on väga lihtne ning võtab vaid mõned minutid aega.

 • Mis kasu saan ma uuringus osalemisest?

  Uuringus osalemisel on neli kasu:

  1. Teie panus aitab linnu valgustuse kavandamisel, mis tõstab inimeste elukvaliteeti,
  2. Teile antakse individuaalset tagasisidet Teie tervise ja heaolu kohta,
  3. olete osa suurest Europrojektist koos osalistega Bolognas ja Amsterdamis,
  4. Te annate hindamatu väärtusega panuse teadusele.
 • Mis juhtub kui soovin enne uuringu lõppu osalemisest loobuda?

  Osalemine on vabatahtlik. Te võite igal ajal loobuda uuringus osalemisest. Oma otsusest uuringust lahkude, informeeriga koheselt vastutavat uurijat. Te ei ole kohustatud põhendama oma soovi uuringust lahkuda. Kõiki andmeid, mis kuni selle hetkeni on kogutud, kasutatakse uuringus. Süljeproovid, mida pole veel analüüsitud, hävitatakse.

 • Kas ja millal on mul võimalik saada uuringu tulemusi?

  Pärast projekti lõppu antakse Teile mõningast tagasisidet, mis on seotud Teie reaktsiooniga valgusele võrreldes teiste ENLIGHTENme uuringus osalejatega. Saame anda Teile nõu ja anda soovitusi tervislikumaks kokkupuuteks valgusega.

 • Kas aktiivsusmonitor on veekindel?

  Jah, aktiivsusmonitor on veekindel. Võite kella kanda, kui olete duši all, vannis või ujute. Palun veenduge, et eemaldate selle kui lähete sukelduma.

 • Kas lisavalgustus kodus suurendab minu elektriarvet ning põhjustab mulle lisakulusid?

  Tegu on väga efektiivse LED lambiga. Seda ei pea kasutama lisaks oma tavapärasele valgustusele, pigem võite seda kasutada kui valgustust, mis muudab Teie tegevused mugavamaks. Te võite, kuid ei pea välja lülitama valgustust, mida varasemalt kasutasite. Kui otsustate mõnda valgustit mitte kasutada ning kasutate selle asemel uuringust saadud lampi, võivad Teie kulutused elektrile väheneda (garanteerida me seda ei saa).